TEHNIKA DIZAJNIRANJA ARH. SPECIJALIZOVANE NAMJENE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA RADOVIĆ3x1
1B
1x1
1B