SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 23.4
Status: Obavezan
Fond: 8+12+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sinezni projekat VI – diplomski rad 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte arhitekture, urbanizma i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz konstruktivnog i strukturalnog sklopa, strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na projektovanje i izgradnju kompletnog arhitektonskog projekta i urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje objekata na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi arhitektonski projekat različite tipologije i namjene koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN LAZAREVSKI
SANJA PAUNOVIĆ-ŽARIĆ1.71x1
17B+33P
MARIJA BOJOVIĆ1.71x1
17B+33P
IRENA RAJKOVIĆ1.71x1
17B+33P
EMA JAŠAROVIĆ-ALIHODŽIĆ1.71x1
17B+33P
ALEKSANDAR AŠANIN1.71x1
17B+33P
GORDANA ROVČANIN1.71x1
17B+33P
NEMANJA MILIĆEVIĆ1.71x1
17B+33P
DUŠAN VUKSANOVIĆ1.14x1
17B+33P
RATKO MITROVIĆ1.14x1
17B+33P
ILIJA LALOŠEVIĆ1.14x1
17B+33P
DRAGAN KOMATINA1.14x1
17B+33P
VELJKO RADULOVIĆ1.14x1
17B+33P
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ1.14x1
17B+33P
RIFAT ALIHODŽIĆ1.14x1
17B+33P