Razumijevanje potrošača u turizmu


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje osnovne pojmove i modele ponašanja potrošača u turizmu - Razumije ulogu istraživanja ponašanja potrošača u kontekstu unapredjenja ponude turističke destinacije i preduzeća - Upoređuje karakteristike potrošača u cilju efikasne segmentacije tržišta i pozicioniranja za odgovarajuće ciljne grupe - Analizira različite faktore uticaja na formiranje odluka potrošača u turizmu - Formira stav o promjenama u ponašanju potrošača na osnovu trendova na globalnom turističkom tržištu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vitić-Ćetković Andriela2x1
31B+23S+15P


Moric Ilija
2x1
31B+23S+15P