Njemački jezik II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: I
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Govoriti o raznim oblicima stanovanja. 2. Govoriti u prošlom vremenu o svom djetinjstvu. 3. Govoriti o izletima i preporučivati ih. 4. Govoriti o ishrani, bolestima i davati savjete u imperativu. 5. Sastaviti kraću ponudu za određenu destinaciju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić-Donat Neda
3P

3P