Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ2x1
18B+3S+1P
MILOŠ BRAJOVIĆ2x3
40B
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
58B+3S+1P

Rezultati nakon popravnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati završnog ispita održanog 3.6.2021.

Termini završnog ispita i raspored polaganja

Termin popravnog kolokvijuma

Nastava 23.4.2021.

Rezultati kolokvijuma i najava nastave na fakultetu

Materijali sa predavanja

Dodatni materijali za predavanja i vježbe

Provjere znanja i priprema za ispit

Domaći zadaci (sadrže pitanja za teorijski kolokvijum)

Materijali za vježbe

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit