Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ2x1
19B
ISIDORA STANKOVIĆ2x2
30B+3S
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
49B+3S

E-indeks

Rezultati nakon završnog ispita od 2.6.2023

Promjena termina polaganja završnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma i priprema završnog ispita

Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum i ispit u prvom terminu septembarskog ispitnog roka

Materijali za vježbe 01.04.2022.

Materijali sa predavanja

Dodatni materijali za predavanja i vježbe

Provjere znanja i priprema za ispit

Domaći zadaci (sadrže pitanja za teorijski kolokvijum)

Materijali za vježbe