Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ2x1
20B+2S+1P
ISIDORA STANKOVIĆ2x2
40B+1S+1P
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
60B+1S+1P

Nastava 23.4.2021.

Rezultati kolokvijuma i najava nastave na fakultetu

Termin kolokvijuma

Drugi termin vježbi

Prve vježbe - online

Nastava na daljinu

Materijali sa predavanja

Dodatni materijali za predavanja i vježbe

Provjere znanja i priprema za ispit

Domaći zadaci (sadrže pitanja za teorijski kolokvijum)

Materijali za vježbe

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit