Dokumenti - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   31.03.2022
  Materijali za vježbe 01.04.2022.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   17.03.2020
  Materijali sa predavanja
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   16.03.2020
  Materijali za vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   16.03.2020
  Domaći zadaci (sadrže pitanja za teorijski kolokvijum)
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   16.03.2020
  Provjere znanja i priprema za ispit
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   16.03.2020
  Dodatni materijali za predavanja i vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   25.05.2018
  Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   18.05.2018
  Materijali sa svih termina vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   18.05.2018
  Rješenja zadataka sa jedanaestog i dvanaestog termina vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   02.03.2018
  Materijali sa prva tri termina vježbi