Obavještenja - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   28.06.2023
  E-indeks
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   02.06.2023
  Rezultati nakon završnog ispita od 2.6.2023
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   29.05.2023
  Promjena termina polaganja završnog ispita
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   11.05.2023
  Termin popravnog kolokvijuma i priprema završnog ispita
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   28.04.2023
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   25.08.2022
  Kolokvijum i ispit u prvom terminu septembarskog ispitnog roka
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   17.06.2022
  Rezultati završnog ispita od 17.6.2022.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   15.05.2022
  Termin popravnog kolokvijuma, trećeg domaćeg zadatka i pripreme za završni ispit
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   14.04.2022
  Termin vježbi 15.04.2022.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   06.04.2022
  Termin kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   17.06.2021
  Rezultati nakon popravnog ispita sa predlogom ocjena
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   03.06.2021
  Rezultati završnog ispita održanog 3.6.2021.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   29.05.2021
  Termini završnog ispita i raspored polaganja
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   18.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   22.04.2021
  Nastava 23.4.2021.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   16.04.2021
  Rezultati kolokvijuma i najava nastave na fakultetu
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   09.04.2021
  Termin kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   25.02.2021
  Drugi termin vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   18.02.2021
  Prve vježbe - online
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   13.02.2021
  Nastava na daljinu
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   17.09.2020
  Rezultati polaganja u prvom terminu septembarskog ispitnog roka
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   03.09.2020
  Izmijenjeni termini provjera znanja u prvom terminu septembarskog ispitnog roka
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   08.06.2020
  Priprema za ispit
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   07.06.2020
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   04.06.2020
  Raspored polaganja završnog ispita
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   01.06.2020
  Popravni kolokvijum i priprema za završni ispit
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   28.05.2020
  Online vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   11.05.2020
  Vanredni termin online vježbi i pripreme za kolokvijum
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   10.05.2020
  Termin kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   07.05.2020
  Online vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   23.04.2020
  Online vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   09.04.2020
  Online vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   03.04.2020
  Sa online vježbi
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   02.04.2020
  Online vježbe
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   26.03.2020
  Online nastava
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   01.03.2020
  Priprema za ispit - Writer dio
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   29.08.2019
  Obavještenje o promjeni ispitnih termina u septembarskom roku
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   21.04.2019
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   18.04.2019
  Termin kolokvijuma
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   27.06.2018
  Konačni rezultati sa predlogom ocjena
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   31.05.2018
  Pregled ostvarenih poena tokom nastave
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKI NOVINARI I TRENERI-Informacione tehnologije u sportu -   02.03.2018
  Prvi domaći zadatak i termin predaje