Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ2x1
19B
ISIDORA STANKOVIĆ2x2
30B+3S
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
49B+3S

Kolokvijum i ispit u prvom terminu septembarskog ispitnog roka

Rezultati završnog ispita od 17.6.2022.

Termin popravnog kolokvijuma, trećeg domaćeg zadatka i pripreme za završni ispit

Termin vježbi 15.04.2022.

Termin kolokvijuma

Rezultati nakon popravnog ispita sa predlogom ocjena

Materijali za vježbe 01.04.2022.

Materijali sa predavanja

Dodatni materijali za predavanja i vježbe

Provjere znanja i priprema za ispit

Domaći zadaci (sadrže pitanja za teorijski kolokvijum)

Materijali za vježbe