Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA2x1
2B

Ruski jezik 2 (predavanja)

Ruski jezik 2 (predavanja)

Ruski jezik 2 (predavanja)

Ruski jezik II (predavanja)

Ruski jezik II (predavanja)

Ruski jezik II (predavanja)