METODIKA NASTAVE CRNOGORSKOG J. SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠANKA POPOVIĆ2x1
21B
4x1
21B