FRANCUSKA KNJIŽEVNOST VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Predstavi škole i pravce nastale u francuskoj književnosti XX vijeka - Prepozna književne pojave savremene književnosti - Opiše poetike značajnih francuskih autora XX vijeka - Istražuje kritičku literaturu - Napiše istraživački rad na francuskom

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARJANA ĐUKIĆ2x1
2S+3P