PREVOD TEKSTOVA IZ OBLASTI PRAVA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR BOŽOVIĆ2x1
16B+2S
VESNA BULATOVIĆ2x1
16B+2S