SAVREMENI SRPSKI JEZIK (SITAKSA GLAGOLSKIH OBLIKA)


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -opiše osnovne karakteristike glagolskog sistema srpskog jezika; -izloži osnovne sintaksičko-semantičke karakteristike svakog glagolskog oblika pojedinačno; -tumači sinonimiju glagolskih oblika; -upoređuje različite teorije u proučavanju glagolskih oblika; -koristi samostalno sintaksičku literaturu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA NENEZIĆ