SAVREMENI SRPSKI JEZIK 2- FONETIKA I FONOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: – definiše i objasni osnovne pojmove na nivou opšte fonetike i fonologije; – opiše glasovni repertoar srpskog standardnog jezika; – definiše i objasni osnovne pojmove srpskog fonološkog sistema i pravila odnosno procese koji ga karakterišu; – stečena znanja primjenjuje u analizi različitih primjera; – čita i tumači naučne tekstove iz oblasti fonetike i fonologije srpskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ŠUBARIĆ2x1
19B+1S+18P
3x1
19B+1S+18P