KNJIŽEVNOST SRPSKOG REALIZMA I JUŽNOSL.KONTEKS


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA PAJOVIĆ-DUJOVIĆ
RADOJE FEMIĆ2x1
4B+3S+4P