POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA S.M.LJUBIŠE I S.MATAVULJA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA PAJOVIĆ-DUJOVIĆ
RADOJE FEMIĆ2x1
4B+2S+2P