SRPSKA KNJIŽ.OD RENESANSE KA KLASICIZMUI I J.KONTE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni kako je napredak tehnologije, nauke i kulture doveo do promjena u Evropi i svijetu; 2. Prepozna političku i društvenu transformaciju Evrope od 15. do kraja 17. vijeka; 3. Opiše humanizam i renesansu u 14. i 15. vijeku, najznačajnija dostignuća i predstavnike. 4. Analizira reprezentativni književni korpus razdoblja; 5. Kritički vrednuje idejnost razdoblja i njen uticaj na dalji razvoj južnoslovenske književnosti i kulture.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE FEMIĆ2x1
39B+2P
VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ2x1
39B+2P

Nova objava - 23.05.2021 13:11

Nova objava - 09.05.2021 15:08

Nova objava - 25.04.2021 09:37

Nova objava - 20.04.2021 12:19

Nova objava - 18.04.2021 13:44

Nova objava - 13.04.2021 09:49