POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA P.II P.NJEGOŠA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA BEČANOVIĆ
TAMARA LABUDOVIĆ

Čas vježbi