POETIKA KNJIŽEVNOG DJELA S.M.LJUBIŠE I S.MATAVULJA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE FEMIĆ2x1
5B+5P
LJILJANA PAJOVIĆ-DUJOVIĆ2x1
5B+5P

Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

Линк за вјежбе - 25.04.2021 20:02

Poziv na predavanje

Poziv na predavanje

prof. dr Ljiljana Pajovic Dujovic o pripovijetkama S. Matavulja - 12.04.2020 23:57

A. Ugrenovic o pripovijeci Naumova slutnja - 05.04.2020 16:42

M. Milosevic o Matavulju - 31.03.2020 01:20

N. Vukovic Pripovijetke Stefana Mitrova Ljubise - 21.03.2020 15:48

V. Cerovic o Pricanjima Vuka Dojcevica 4 - 19.03.2020 22:02

V. Cerovic o Pricanjima Vuka Dojcevica 3 - 19.03.2020 21:59