AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU SRPSKOG JEZ


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA GAZDIĆ2x1
5B+3P
MIODRAG JOVANOVIĆ2x1
5B+3P

Nova objava - 21.12.2020 21:51

Nova objava - 07.12.2020 12:46