Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA KALEZIĆ-RADONJIĆ2x1
23B+4S+2P
2x1
23B+4S+2P