METODIKA NASTAVE SRPSKOG JEZIKA SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠANKA POPOVIĆ