Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA BABOVIĆ2x1
4B+2S+1P
ANA PEJANOVIĆ2x1
4B+1S+2P