SAVREMENI RUSKI JEZIK 6-NIVO B2.2


Semestar: 6
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA4x1
7B+1S+2P
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
7B+1S+2P
ZDRAVKO BABIĆ2x1
7B+1S+2P