RUSKA KNJIŽEVNOST 3-REALIZAM 1


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILONA SIMOVIĆ2x1
5B+2S+2P
NEDA ANDRIĆ2x1
5B+2S+2P

Nastava (Zoom)

Realizam I (vježbe)

Vježbe iz Realizma 1

Vježbe iz Realizma 1

Realizam I (vježbe)

Vježbe iz Realizma 1