RUSKA CIVILIZACIJA I KULTURA 3


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA JOVOVIĆ2x1
5B+3S+3P

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)