RUSKA KNJIŽEVNOST 4-REALIZAM 2


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Nakon što položi ovaj ispit, student/kinja bi trebalo da: 1. U zaokruženom obliku tumači osobenosti ruskog realizma od početaka, zaključno sa Dostojevskim, Tolstojem i Čehovom 2. Konkretnije tumači poetiku Dostojevskog i njegov značaj za razvoj psihološkog romana u Rusiji, kao i romana toka svijesti u evropskim okvirima 3. Tumači opus Tolstoja, njegove najznačajnije romane i njegov značaj u ruskoj književnosti, kao i u društvenim kretanjima u Rusiji toga doba 4. Ukaže na specifičnu pojavu Čehova kao pripovjedača i autentičnog predstavnika tzv. lirske drame, uz recepciju njegovog dramskog opusa u evropskim okvirima 5. Objasni zašto u ruskoj književnosti dolazi do osjeke dominacije realizma i romana kao žanra, uz bujanje različitih žanrova u znak novih književnih strujanja u Rusiji na razmeđi XIX i XX vijeka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILONA SIMOVIĆ2x1
5B+2S+2P
NEDA ANDRIĆ2x1
5B+2S+2P

Poziv na vježbe (Zoom)

Poziv na vježbe (Zoom)

Nastava (Zoom)

Poziv na vježbe (Zoom)

Poziv na vježbe (Zoom)

Nastava (Zoom)