SPECIJALNI KURS IZ RUSKE KNJIŽ.(XX VIJEK.POEZIJA)


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz navedenog predmeta, student će moći da: • definiše i poredi poetske pravce i njihove stilske i formalne karakteristike • analizira poetsko djelo, koristeći odgovarajući metajezik i književno-teorijska znanja • prepoznaje i interpretira intertekstualnu citatnost • uočava prevodilačke probleme

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILONA SIMOVIĆ2x1
6S
NEDA ANDRIĆ2x1
6S

Poziv na vježbe (Zoom)

Poziv na vježbe (Zoom)

Poziv na vježbe (Zoom)

Poziv na vježbe (Zoom)

Poziv na vježbe (Zoom)

Nastava (Zoom)