SPECIJALNI KURS IZ RUSKE KNJIŽ.(XX VIJEK.POEZIJA)


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz navedenog predmeta, student će moći da: • definiše i poredi poetske pravce i njihove stilske i formalne karakteristike • analizira poetsko djelo, koristeći odgovarajući metajezik i književno-teorijska znanja • prepoznaje i interpretira intertekstualnu citatnost • uočava prevodilačke probleme

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILONA SIMOVIĆ2x1
6S
NEDA ANDRIĆ2x1
6S