Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
8B+6S
ANA PEJANOVIĆ2x1
8B+6S

Zaključne ocjene