OSNOVE KNJIŽEVNOG PREVOĐENJA 1


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ-GARIĆ