ENGLESKI JEZIK 5-FUNKCIONALNA SINTAKSA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA IVANOVIĆ2x1
15B+11S+22P
IGOR LAKIĆ2x1
15B+11S+22P