BRITANSKA I AMERIČKA CIVILIZACIJA 5


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ2x1
28B+17S+5P