IZBORNI PREDMET 1- JEZIK,KULTURA,PREVOĐENJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR BOŽOVIĆ2x1
3B+10S+4P