Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREA PERUNIČIĆ2x1
6B+2S+2P
SONJA ŠPADIJER2x1
6B+5S+3P