Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše razlike u kulturi i običajima raznih zemalja, uz prepričavanje anegdota iz ličnog iskustva; Reaguje na nečije izlaganje, tražeći da se pojedini dijelovi izlaganja ponove, izražavajući sumnju ili neslaganje, tražeći pojašnjenja i opravdanja...; Učestvuje u debatama braneći stav „za“ ili „protiv“ u vezi sa zadatom temom; Koristi terminologiju u vezi sa zdravljem, nazive lijekova i osnovnih medicinskih sredstava; Vrši analizu dijelova književnih tekstova, uz upoznavanje sa imenima i djelima najpoznatijih pisaca hispanske književnosti; Ovlada oblicima prezenta Subjunktiva i koristi oblike afirmativnog i negativnog imperativa; Razumije srednje komplikovane sadržaje na španskom jeziku. Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše razlike u kulturi i običajima raznih zemalja, uz prepričavanje anegdota iz ličnog iskustva; Reaguje na nečije izlaganje, tražeći da se pojedini dijelovi izlaganja ponove, izražavajući sumnju ili neslaganje, tražeći pojašnjenja i opravdanja...; Učestvuje u debatama braneći stav „za“ ili „protiv“ u vezi sa zadatom temom; Koristi terminologiju u vezi sa zdravljem, nazive lijekova i osnovnih medicinskih sredstava; Vrši analizu dijelova književnih tekstova, uz upoznavanje sa imenima i djelima najpoznatijih pisaca hispanske književnosti; Ovlada oblicima prezenta Subjunktiva i koristi oblike afirmativnog i negativnog imperativa; Razumije srednje komplikovane sadržaje na španskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA KOVAČ BARETT2x1
2P
2x1
2P