ENGLESKI JEZIK 1 - FONETIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. definišu i opišu fonetski nivo strukture engleskog jezika; 2. objasne ulogu govornih organa u proizvodnji glasa; 3. primijene fundamentalne principe fonetske transkripcije; 4. pravilno izgovaraju glasove i riječi u engleskom jeziku; 5. definišu i klasifikuju foneme u engleskom jeziku, te analiziraju distinktivna i nedistinktivna obilježja vokalskih i konsonantskih fonema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA VUKASOJEVIĆ2x1
80B+25P
2x1
80B+25P