Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - prepoznaje i objasni društvenu ulogu prevodilaca i etička pitanja vezana za prevođenje; - prepoznaje važnost vidljivosti prevodilaca u društvu i vlastite uloge u ostvarivanju njihove vidljivosti; - objasni i ilustruje povezanost teorije i prakse prevođenja; - primjenjuje adekvatan metajezik, opisuje i koristi ključne termine i pojmove, kao i izabrane modele; - definiše, opiše, ilustruje i kritikuje osnovne teorijske pristupe prevođenju; - prepoznaje i obrazlaže prevodiočeve izbore, odluke i strategije i njihove implikacije uz korišćenje osnovnih teorijskih znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija