Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Koristi u pismenom prevođenju prevodilačke tehnike i strategije; Upotrebljava prevodilačke alate (rečnike, stručne priručnike, terminološke baze podataka, prevodilačku memoriju) Analizira translation brief (namjenu teksta, očekivanja naručioca, strukturalni, tekstualni, diskursni registar i žanr); Primjenjuje komunikacijske funkcijame jezika; Koristi lingvokulturološki aspekt u procesu prevođenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KUSOVAC

Video-predavanje za tekuću sedmicu

Teorija prevođenja 2 - kolokvijum

Popravni ispit: promjena satnice

Popravni kolokvijum

Kolokvijum

Predavanje (Zoom)