TEORIJA PREVOĐENJA II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Koristi u pismenom prevođenju prevodilačke tehnike i strategije; Upotrebljava prevodilačke alate (rečnike, stručne priručnike, terminološke baze podataka, prevodilačku memoriju) Analizira translation brief (namjenu teksta, očekivanja naručioca, strukturalni, tekstualni, diskursni registar i žanr); Primjenjuje komunikacijske funkcijame jezika; Koristi lingvokulturološki aspekt u procesu prevođenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KUSOVAC2x1
6S+6P