Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Definiše i argumentuje osnovne pojmove sintakse složene rečenice standardnog italijanskog jezika. 2. Definiše i upotrebljava različite vrste italijanskih naporednih rečeničkih konstrukcija dovodeći ih u vezu sa ekvivalentnim konstrukcijama u maternjem jeziku. 3. Definiše i upotrebljava različite vrste italijanskih zavisnih rečenica u eksplicitnom i implicitnom obliku uz pravilan odabir veznikâ, glagolskog vremena i odgovarajućeg glagolskog načina odnosno neličnog glagolskog oblika. 4. Prepozna i analizira navedene sintaksičke pojmove i pojave u pisanom tekstu – izvrši logičku analizu italijanske složene rečenice, uz utvrđivanje stepena zavisnosti u slučaju zavisnosloženih rečeničkih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 29.05.2019 16:09

Nova objava - 29.05.2019 15:07

Rezultati - 1. septembarski rok

Nova objava - 26.05.2019 15:58