Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Opiše jezičke strukture latinskog jezika i objasni civilizacijski kontekst u kome te strukture postoje (rimska i latinska književnost, život i običaji Rimljana, latinske izreke, fraze i sentencije, skraćenice itd); 2. Klasičnim i tradicionalnim izgovorom pravilno čita i naglašava latinsku leksiku; 3. Pravilno piše na latinskom jeziku; 4. Prepoznaje vrste riječi i rečenica, kao preduslov za pravilno prevođenje sa latinskog i na latinski jezik; 5. Objasni osnove fonetike latinskog i ukratko opiše osnove istorijske gramatike romanskih jezika; 6. Razlikuje i poredi gramatičke kategorije latinskog i maternjeg jezika, kao i u drugih jezika koje je učio; 7. Upozna i etimološki objasni značenje latinskih pozajmljenica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG JOVOVIĆ2x1
4B+5S+3P