ITALIJANSKI JEZIK VI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Definiše i argumentuje osnovne pojmove sintakse složene rečenice standardnog italijanskog jezika. 2. Definiše i upotrebljava različite vrste italijanskih naporednih rečeničkih konstrukcija dovodeći ih u vezu sa ekvivalentnim konstrukcijama u maternjem jeziku. 3. Definiše i upotrebljava različite vrste italijanskih zavisnih rečenica u eksplicitnom i implicitnom obliku uz pravilan odabir veznikâ, glagolskog vremena i odgovarajućeg glagolskog načina odnosno neličnog glagolskog oblika. 4. Prepozna i analizira navedene sintaksičke pojmove i pojave u pisanom tekstu – izvrši logičku analizu italijanske složene rečenice, uz utvrđivanje stepena zavisnosti u slučaju zavisnosloženih rečeničkih konstrukcija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJA PILETIĆ