Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student/kinja bi trebalo da: 1. Navede osnovne odlike društvenog i političkog života na teritorijama današnje Italije od XV do prve polovine XX vijeka. 2. Predstavi najznačajnije religiozne pokrete na teritoriji današnje Italije od početka razvoja hrišćanstva do XX vijeka. 3. Objasni proces nastanka ujedinjene Italije. 4. Objasni ulogu Italije u I i II svjetskom ratu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
21B+2S

ODRŽAVANJE NASTAVE