ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Tumači žanrovske, tematske, jezičke i stilske karakteristike Leopardijeve poezije i proze; 2. Upoređuje aspekte italijanskog i evropskog romantizma; 3. Primjenjuje usvojene analitičke instrumente na samostalnu analizu reprezentativnih djela; 4. Sastavlja stručne radove uz poštovanje normi akademskog pisanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DESANKA JAUKOVIĆ2x1
5S
OLIVERA POPOVIĆ2x1
5S