OSNOVE PREVOĐENJA 2-NIVO B1.2/B2.2


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
7B+1S
SONJA ŠPADIJER2x1
7B+1S