SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK I-NIVOA1.1/B.1.1


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student/kinja bi trebalo da: 1. Ovladavanje francuskim jezikom na nivou A1 ZEROJ-a: 2. Razumijevanje: Studenti mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na njih i njihovu porodicu 3. Čitanje: Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima 4. Govorna interakcija: Mogu voditi jednostavan razgovor uz uslov da je sagovornik spreman sporije ponoviti ili preformulisati svoje rečenice te da je spreman pomoći im da izraze ono što žele reći. 5. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER4x1
5S
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
25B
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
25B

Nova objava - 14.12.2021 20:55

Nova objava - 24.11.2021 22:11

Nova objava - 10.11.2021 21:45

Nova objava - 27.10.2021 21:04

SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK I-nivoA1.1/B.1.1 - vježbe (thème)

Vježbe prva godina Francuski jezik - Prevod sa francuskog; Diktat - utorak 29. 9. 2020.

Diktat rezultati

Poeni nakon popravnog ispita Version

Prevod sa francuskoga jezika: rezultati

Diktat rezultati

Rezultati Gramaticki test SFJ A1.1/B1.1 dec 2018