SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK II-NIVOA1.2/B1.2


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
25B+7S
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
25B+7S
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
25B+7S
2x1
25B+7S