FRANCUSKI JEZIK 3-LEKSIK. I SEMANTIKA 1


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
9B+2P
2x1
9B+2P