FRANCUSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA I SEMANTIKA 2


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
9B+5P
2x1
9B+5P