SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 5-NIVOB1.1/B2.1


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i leksike, uvježbavanje struktura radi postizanja naprednog nivoa poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja grešaka i razvijanje strategija samostalnog rada na jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA STANKOVIĆ2x1
7B+4S+2P
DANIJELA LJEPAVIĆ2x1
7B+4S+2P
ANDREA PERUNIČIĆ2x1
7B+4S+2P
SONJA ŠPADIJER2x1
7B+4S+2P