OSNOVE PREVOĐENJA 2-NIVO B1.2/B2.2


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER2x1
6B+4S+1P
MARJANA ĐUKIĆ2x1
6B+4S+1P
2x1
6B+4S+1P